Home » Een verhaal met betekenis by Lieve Van Lier
Een verhaal met betekenis Lieve Van Lier

Een verhaal met betekenis

Lieve Van Lier

Published January 16th 2004
ISBN :
Softcover
384 pages
Enter the sum

 About the Book 

Een verhaal met betekenisDiagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief modelVanuit een psychodiagnostisch onderzoek bijdragen tot de hulpverlening aan kinderen en gezinnen vereist in eerste instantie een begrijpenMoreEen verhaal met betekenisDiagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief modelVanuit een psychodiagnostisch onderzoek bijdragen tot de hulpverlening aan kinderen en gezinnen vereist in eerste instantie een begrijpen van wat er met dit kind aan de hand is, van hoe dit kind zich binnen zijn context voelt en gedraagt, van wat sterktes en kwetsbaarheden zijn. Dergelijk psychodiagnostisch begrijpen impliceert dat we de persoonlijke expressiviteit van dit kind binnen een diagnostisch proces ondersteunen en faciliteren. In dit cahier wordt uiteengezet hoe men het diagnostisch verhaal zoveel mogelijk het verhaal van het kind kan laten worden, opdat aangrijpingspunten voor groei en verandering doorheen het verdere hulpverleningsproces gevonden kunnen worden. Er wordt stilgestaan bij hoe de leeftijdseigen communicatie van kinderen via spel, verhaal en creatieve uitingen diagnostisch gehanteerd kan worden. De principes van interpretatie van het verzamelde diagnostisch materiaal, met zo nauw mogelijke aansluiting bij de ontwikkeling van het individuele kind, worden uiteengezet. Vervolgens wordt dit denkkader toegepast op enkele diagnostische beelden en op specifieke ontwikkelingsfasen. Deze worden uitvoerig geïllustreerd via gevalsbeschrijvingen. Een verhaal met betekenis biedt de clinicus een inleiding in het belevingsonderzoek als onderdeel van psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren. Het boek biedt een kader om het diagnostisch handelen en interpreteren te verfijnen en om de eigen betekenissen van het kind zoveel mogelijk op de voorgrond te krijgen. Aansluitend geeft het handvatten die de verkregen onderzoeksresultaten vertalen naar verdere hulpverlening.OVER DE AUTEURNICOLE VLIEGEN , LIEVE VAN LIER en SUS WEYTENS zijn teamleden van het Centrum voor Kinderpsychotherapie van de K.U.Leuven, waarvan GASTON CLUCKERS diensthoofd is. Nagenoeg alle bijdragen in dit cahier werden geschreven door psychoanalytisch georiënteerde kindertherapeuten.